Vol250可爱嫩模小尤奈撩起上衣秀丰满巨乳27P小尤奈尤蜜荟

Vol250可爱嫩模小尤奈撩起上衣秀丰满巨乳27P小尤奈尤蜜荟

下利痞□,仍虚痞也,服泻心汤已合法矣。张璐曰:阳明荣卫难辨,辨之全藉于脉证。

日中得病者,夜半愈。帝曰∶胀论言无问虚实,工在疾泻,近者一下,远者三下,今有其三而不下者,其过焉在?

 卫为表阳,风属阳邪,风邪中人,则卫受之,从其类也。今下利不止,脉促有力,汗出而喘,表虽未解,而不恶寒,是热已陷阳明,即有桂枝之美,亦当从葛根黄芩黄连汤主治也。

医惟以心下痞,谓病不尽,复下之,其痞益甚,可见此痞非热结,亦非寒结,乃乘误下中虚,而邪气上逆阳陷阴凝之痞也,故以甘草泻心汤以缓其急,而和其中也。言但身重而无少阴之欲寐,其为寒因可审,况乍有轻时,不似少阴之昼夜俱重,又兼风因可审,所以力驱其在表之风寒而无疑也。

盖发汗、吐、下,皆伤内气。若其人脉浮紧,发热汗不出者,乃伤寒表实之病,不可与也。

主传送浊秽之气下行,而不使上干于心肺,所谓传泻行道之府也。然大□之后,麻黄、青龙不可轻用,若用之不当,则犯□家不可汗之戒矣。

Leave a Reply