atid系列番号封面推荐

atid系列番号封面推荐

 服破气药而滑泻者,制此汤以救其误。遂单用生石膏两许,煎取清汤,分三次温饮下,病稍愈。

本拟治以滋阴清燥汤,为小产才四五日,不敢遽用寒凉。汤成后,俾徐徐分六次服之。

后愚诊视,其脉浮洪而长。又服数次,彻夜稳睡。

辅以柴胡之轩举,香附之宣通,阳气之抑遏者,皆畅发矣。由是观之,萸肉诚得木气最浓,故味虽酸敛,而性仍条畅,凡肝气因虚不能条畅而作疼者,服之皆可奏效也。

 用时凉水调和,点眼上,日三四次。故能直入脾中,以消回血管之瘀滞。

遂重用生山药两半、滑石一两、生杭芍六钱、甘草三钱,一剂泻止。恒集若香附、木香、陈皮、砂仁、枳壳、浓朴、延胡、灵脂诸药,或十余味或数十味为一方。

Leave a Reply