No3315嫩模晓鱼酱私房黑色情趣内衣配黑丝吊袜秀完美身材迷人诱惑写真43P晓鱼酱秀人网

No3315嫩模晓鱼酱私房黑色情趣内衣配黑丝吊袜秀完美身材迷人诱惑写真43P晓鱼酱秀人网

大抵多因乳哺失节,脾气有伤,元气下陷,或乳母饮食七情所致。若久嗽传于五脏,或唾痰涎,或厥冷惊悸,甚则目眶肿黑,白睛色赤,用生地黄、黑豆湿研,或膏掩目眶上,服麦煎散。

虚火上炎而小便赤少者,此肺气受伤,而不能生水也,用六味地黄丸料加麦门冬、五味。 用六君子汤加肉桂、干姜,饮食渐加,每饮食中加茴香、胡椒之类,月余粥食稍可离火;又用前药百剂,饮食如常,而手足不冷;又月余其首能举。

泻痢青白,米谷不化,皆冷也。喜冷便秘,胃实热也,用泻黄散凉之。

顺则易治,逆则难愈。一小儿伤食,吐泻不已,后便泄青色,睡而露睛,手足指冷,额黑唇青。

口软者,口为脾之窍,上下龈属手足阳明,阳明主胃,脾胃气虚,舌不能藏,而常舒出也。一小儿阴囊肿痛,小便赤涩,用加味小柴胡汤加漏芦,母子并服而愈。

但日晡潮热,以异功散加升麻、柴胡治之,并愈。若食既消而前症仍作,或变他症者,脾土伤而肝木乘之也,用六君子加钩藤钩以健脾平肝。

Leave a Reply