Ugirls尤果网U212花花写真套图64P花花尤果网

Ugirls尤果网U212花花写真套图64P花花尤果网

今伤寒六七日,结胸不因误下而成此热实之证,若脉沉紧,里实脉也。故与调胃承气汤泻热,而烦自除也。

生姜、半夏散□下之水气,人参、大枣补中州之土虚,干姜、甘草以温里寒,黄芩、黄连以泻痞热,备乎虚水寒热之治,胃中不和下利之痞,焉有不愈者乎?伤寒十余日,热结在里,若胸□满□者,此结胸也。

胃气既亏,三焦因之失职,清无所归而不升,浊无所纳而不降,是以邪气留滞,伏饮为逆,故心下痞□,噫气不除也。所以挽真气于将绝之候,而避中寒于脉弱之时也。

督脉督之为言,都也。下后不可更行桂枝汤,若汗出而喘,无大热者,可与麻黄杏仁甘草石膏汤。

 阳明大肠兼足胃,葛根、白芷、升麻当。若见潮热发作有时之证,而脉但浮不紧,是阳明病而见太阳中风脉也,则知是从中风传来。

若表未解,而脉缓无力,即有下利而喘之里证,法当从桂枝人参汤以治利,或从桂枝加杏子厚朴汤,以治喘矣。肺藏气,气舍魄,肺气虚则鼻塞不利,少气∶实则喘喝,胸盈仰息。

Leave a Reply