Jk白丝爆乳流白浆在线观看

Jk白丝爆乳流白浆在线观看

病后昏昏非醉痴,言语颠倒脉跷蹊;似疟非疟忘饥饱,余邪尚在心胞迷。如暴吐下利,此邪伤阳明,名曰霍乱。

用麻黄、桂枝、甘草、芍药,以清肌表之邪;用干姜、半夏、细辛,以助火土之气;用五味子之酸,助春生之木气,以泄冬令之寒水也。山楂香附莱菔子,连服四剂恶露尽。

加味大造丸治产后日久,气血两虚,腰痛肾弱。 此三阳之气各有别也。

若产旬日外,方论杂症,尤当论虚实而治也。 亏犹庶几绝,与关格其危脉也。

加减养荣用人参,归芎麦冬共茯神。中风脉浮洪,重者用顺风匀气散。通关散皂角一味为末吹少许入鼻内,有嚏可救,无嚏不治。盖肺气绝也。若口不开则筋先绝矣。亦不治。

茯苓草叩片姜引,水煎温服保安康。此六气之相传也。

Leave a Reply