No4928女神杨晨晨Yome私房红色衬衣配黑短裙黑丝吊袜完美诱惑写真78P杨晨晨秀人网

No4928女神杨晨晨Yome私房红色衬衣配黑短裙黑丝吊袜完美诱惑写真78P杨晨晨秀人网

 凡小儿面素白善哭,足热腰痛,或解颅面白,黑睛淡者,出肾虚,痘面青善怒,或两头赤者,出肝脾虚也。后因复怒,腹痛作泻面青,此肝木乘脾也,用六君、柴胡、升麻而痊。

后儿食浓味,眉间作痒,搔破成疮,或痒或痛,两目连札。 夫石灰乃辛热燥血之药,小儿气血虚者搽之,反致难治。

不信,反用寒凉之剂,外敷内服,肿硬至手,肉色如故,腹中作痛,脉浮大,按之沉细,此脾胃之气复伤,而变虚寒之症也,当祛散寒邪,温补脾气。每服二三十丸,食前白汤下。

 毕姻后,患瘵症,服黄柏、知母等药几危,余仍用前药而痊。 次年毕姻后,发热唾痰,盗汗咳血,仍用前药而愈。

若不条分缕析而泛投杂药则误矣。一小儿十四岁,面色忽赤忽黑,出痘寒战切牙,作渴烦热,喜饮热汤,此阳气虚寒也,用十全大补汤散,烦渴顿止,乃以八珍倍加参,至脓贯又作渴面赤,此脓成而血气虚也。

一小儿患臂痈,面色或黄或赤,先用补中益气汤、地黄丸寻愈。用十二味异功散一服,又用五味异功散加木香二剂,却去木一小儿痘疮发热作渴,此痘出未尽,脾胃虚而热也,用人参麦门冬散一剂,痘复出而热渴止,用人参白术散而饮食进,用参四圣散而浆溃,用托里散而疮靥。

Leave a Reply