XiuRen秀人网No896糖果儿55P糖果儿秀人网

XiuRen秀人网No896糖果儿55P糖果儿秀人网

 然闻走方医中有顶、串诸术,操技最神,而奏效甚捷。但虚寒而陷者勿用。

薄荷、防风、桔梗各二两,川芎、砂仁、甘草各一两,片脑一钱。秋葵花瓣不拘多少,真菜油调和如浓糊,装入瓶内收贮。

以一角男左女右,以篾一根,前齐中指端,后至手腕横纹凹中,截断为准。再用瓦盆一个,底下凿一孔,将瓶倒插生猪油去筋膜一两,入锅熬净,再入黄占五钱,白占三钱,同化清;

有得,辄抄撮忘倦,不自知结习至此,老而靡倦。腊月收大鳜鱼胆悬北檐下阴干,遇有鲠者,用皂子大酒研,温服,得吐则鲠随涎出。

却以僵蚕一两去头足,安蒜上,熏黄一两,款冬花二分,熟艾一分。 食马肉中毒欲死,以香豉、杏仁各二两蒸熟杵末服之,或煮芦根汁饮之。

其骨酥炙,和南硼砂吹喉治骨哽,忍之须臾,轻轻咯之,骨与痰涎俱出。 全蝎(炒)、核桃(去壳肉,只用膈膜,炒)等分为末,空心温酒调贴疮疖风癣、杨梅疮毒、鹅掌风等症极效。

Leave a Reply