Vol581嫩模萌奈子私房浴缸脱粉色深V蕾丝睡衣露傲人豪乳诱惑写真59P萌奈子爱蜜社

Vol581嫩模萌奈子私房浴缸脱粉色深V蕾丝睡衣露傲人豪乳诱惑写真59P萌奈子爱蜜社

若渴,去半夏,加人参合前成四两半,栝蒌根四两。厥阴下利脉数,热利也。

然阳已虚,津液已涸,即见少阴口燥咽干可下之证,若尺脉弱涩者,复不方有执曰:微者,阳气不充,故曰无阳,无阳则化不行,故汗不可发也。 若治风湿者,必俟天气睛明发其汗,但令其汗微微似欲出状,则风与湿俱去,而病自解矣。

惕而不安者,胃热冲膈,心神为之不宁也。此详风湿相搏,一身尽痛,不惟不可下,即发汗亦不可失其宜也。

腹□邪已结聚成实,此但在心下,自与非下不可者异矣。 下咽之后,冷体既消,热性便发,情且不违而致大益,则二气之格拒可调,上下之阴阳可通矣。

今反与桂枝汤攻发其表,此大误也。 邪在表心腹不满,邪在里则心腹胀满,今言胸□苦满,亦是在表里之间也。

然下焦之结多冷,不比上焦之结多热也。「伤寒所致」四字,甚无所谓,衍文也。

Leave a Reply