Vol271开档无内黑丝裤袜的美乳女神19P心妍爱蜜社

Vol271开档无内黑丝裤袜的美乳女神19P心妍爱蜜社

但晕在临盆,症急甚于厥,宜频服生化汤几帖,块化血旺,神清晕止;若多气促形脱等症,必加参、。赤浊加白芍药。

补中益气用参,当归白术草陈皮。若单用雷丸、大黄以迅下之,必有气脱血崩之患矣。

 夫肾宜升腾,不宜消降。热盛倍加柴胡、黄芩。

凡患香港脚,切不可淋洗,及服补药。忌焦劳、煎炒、椒酒及一切辛辣之物,半月效。

即滋阴降火汤加麦门冬、远志去心。歌括∶经水过多行复行,面黄体倦色不荣。

 先生以余事及之,遽通乎神。<目录>产后编上卷\产后诸症治法因血脱劳甚,气无所恃,呼吸止息,违其常度,有认为痰火,反用散气化痰之方,误人性命,当以大补血为主。

Leave a Reply