Vol082新人莉莉Lily首套写真套图49P莉莉Lily爱蜜社

Vol082新人莉莉Lily首套写真套图49P莉莉Lily爱蜜社

搐,抽搐,手足频频伸缩也。革为寒盛,男亡血失精,女半产漏下。

沉而得之,其冷在里而结。烦热口干,加黄芩。

为诸病者,亦此义耳。若牢之甚,则内外皆实,而强,如有根蒂也。

又曰∶血有余则怒,不足则恐。 格,不于上,胃中血枯,故食不得入。

以此为肺经肺,肺为气主,故曰气口,又曰脉口。乃顾请有乳妇人在家,只吃人乳汁四、五杯,不吃米粒。

无汗为刚痉,有汗为柔痉。 又曰∶肝气当治而未得,故善怒。

Leave a Reply