Vol059镂空立体绣花情趣内衣秀惹火完美身材44P尹菲花漾

Vol059镂空立体绣花情趣内衣秀惹火完美身材44P尹菲花漾

肝经血燥生风者,用羚羊角散加钩藤钩、山栀。一小儿患前症,发热作渴,两足晡热,余谓禀肾经阴虚,不信,恪服清热败毒而殁。

梦寐不宁,肝魂失守也,用定志丸。脓胀而发热者,用加味托里散。

右腮属肺经,喘嗽饮冷者为实热,泻白散;发热咳嗽者为火刑金,用人参平肺散。胃虚自病而呕者,托里益黄汤。

一岁儿用雄黄一分;二岁,二分;十岁者用一钱,入蜘蛛内研匀,用好烧酒调服。有迁延八九日方靥,至十四五日方完亦有之。

 若肿未溃而小便不利者,毒瓦斯壅滞也,当分利之。后因饮食所伤,吐泻不止,摇头切牙,此脾气虚而肝邪内侮也,用六君、升麻、柴胡而安,又用十全大补汤、六君子汤而愈。

饮食不化,手足并冷,脾气虚寒也,用四君子汤加附子。一小儿溃后发热,饮乳不歇,面目或赤,此胃气虚热,津液不足而作渴也,用白术散末以乳调服而愈。

Leave a Reply